sobota, 1 stycznia 2000

Teksty - Russian Punk

Erredupizer - Russian Punk1. The Neck
2. CCCP
3. Ubung Elf
4. Just a Feedback
5. PiSong
6. Russian Punk
7. WTF Kebab

Kreditsy:
Ad - gitara prowadząca (1,2,3,4,6,7), klawisze (5)
Krzych - wokal prowadzący (3,5,7), perkusja (1,2,3,5,7)
Szymson - klawisze (6,7)


1. THE NECK
(muzyka: Ad)

2. CCCP
(muzyka: Ad)

3. UBUNG ELF
(tekst: podręcznik Alles Klar)
(muzyka: Ad)

Bilde Satze
Jurgen mein ist name
Aus der Camilia Schweiz kommt
Liegt bei Berlin Potsdam
Die Haupstadt Paris ist von Frankreich
Italierin ist Roberta
Deutsch Eva
Spruch als Muttersprache

Ubung elf
Ubung elf
Ubung elf
Deutschland
Ubung elf
Ubung elf
Ubung elf
Deutschland

Schreibre Satze nach dem Beispiel
Beispiel er Musik
Wir tanzen, wir tanzen
Er mag Musik
Wir tanzen gern
Wir tanzen nicht gern
Stephanie tanzen Andreas Computerspiele
Sie lernen du Fremdsparchen
Ich im Internet surfen ihr Marcel
Corinna Autos wir Deutsch du kochen

Ubung elf
Ubung elf
Ubung elf
Deutschland
Ubung elf
Ubung elf
Ubung elf
Deutschland

Bilde Satze
Einladen du wie viele Gaste
Mochte Sie Frau Merkel herzlich einladen wir
Anne nicht einladen warum du
Einladen ich meine Freunde
Zur Party Samstag am

Ubung elf
Ubung elf
Ubung elf
Deutschland
Ubung elf
Ubung elf
Ubung elf
Deutschland

Ubung elf x 16

4. JUST A FEEDBACK
(muzyka: Ad)

5. PISONG
(tekst: statut PiS)
(muzyka: Ad, Krzych)

Bueee...
Ghree...
PiS
PiS!
PiS!

Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość jest partią działąjacą na podstawie ustawy
O partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 roku
Zwanej dalej Ustawą, innych ustaw i niniejszego Statutu zwanego dalej Statutem
Prawo i Sprawiedliwość może używac skróconej nazwy: PiS.
PiS ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw
I znaków graficznych według wzorów ustalonych przez Radę Polityczną
Nazwa Prawo i Sprawiedliwość, jej skrót PiS oraz wzory, o których mowa w ust. 2
Podlegają ochronie prawnej
Rada Polityczna, na wniosek Prezesa PiS, może upoważnić osoby prawne
Oraz inne podmioty do posługiwania się nazwą, skrótem i wzorami, o których mowa w ust. 3.

PiS!
PiS!
PiS!
Prawo i Sprawiedliwość!
PiS!
PiS!
PiS!
Prawo i Sprawiedliwość!

PiS działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
PiS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
Zrzeszających partie polityczne i organizacje
O podobnych założeniach ideowo – programowych
Oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami,
W tym również z działającymi na terenie innych krajów
Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 40 ust. 1 pkt 4 i 5,
Na wniosek Zarządu Głównego podejmuje Rada Polityczna bezwzględną większością głosów
Komitet Polityczny może ustanowić przedstawicieli upoważnionych do występowania w imieniu PiS
Oraz współpracy z organizacjami
O których mowa w ust. 2.

PiS!
PiS!
PiS!
PiS!

Siedzibą partii jest m. st. Warszawa
PiS posiada osobowość prawną
PiS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

PiS!
PiS!
Prawo i Sprawiedliwość!
PiS!
PiS!
PiS!
Jarosław Kaczyński!
PiS!
PiS!

PiS PiS PiS!
PiS PiS PiS!
PiS PiS PiS PiS PiS PiS PiS PiS PiS PieeeeS!

6. RUSSIAN PUNK
(muzyka: Ad, Szymson)

7. WTF KEBAB
(tekst: Wikipedia)
(muzyka: Ad, Krzych, Szymson)

Adana Kebab
Kebab meat with chili
Associated with Adana region
Although very popular all over Turkey

Beyti kebab
Ground lamb or beef
Seasoned and grilled on a skewer
Often served wrapped in lavash and topped with tomato sauce
And yoghurt
Traced back to the famous kebab house Beyti
In Istanbul and particularly popular in Turkey's larger cities

Cag kebab spoke kebab
Cubes of lamb roasted first on a cag
A horizontal rotating spit
And then on a skewer
A specialty of Erzurum region with recently rising popularity

Doner kebab
Iskender kebab
Doner kebab served with yoghurt tomato sauce and butter
Originated in Bursa

Brak komentarzy: