sobota, 1 stycznia 2000

Teksty - UnTr00py

Erredupizer - UnTr00py1. Rzeźnik
2. Trupy Stylistyczne
3. Wjoska Smerfuff
4. Alkany

Kreditsy:
Ad - gitara prowadząca (wszystko)
Krzych - wokal prowadzący (1,2,4), perkusja (wszystko)

1. RZEŹNIK
(tekst: Ad)
(muzyka: Ad, Krzych)

Wietrzyk wieje
Słońce świeci
Zaraz na pal wbiję dzieci

Śmierć pożoga
Straszna trwoga
Dziecko się przede mną chowa

Rzeźnik
Rzeźnik
Rzeźnik

Biorę deskę
Z wielkim kolcem
Biję go po głowie bolcem

Biorę łeb
Wyrywam włosy
Używam do tego kosy

Rzeźnik
Rzeźnik
Rzeźnik

Wyrywam też
Obydwie ręce
I kark mu zaraz wykręcę

Odrywam mu
Także nogi
Wyraz twarzy mam srogi

Rzeźnik
Rzeźnik

Teraz płyn
Mózgowo-rdzeniowy
Wylewa mu się z głowy

Rzeźnik
Rzeźnik
Rzeźnik
Rzeźnik

2. TRUPY STYLISTYCZNE
(tekst: kserówka z polskiego)
(muzyka: Ad)

(Tego tekstu niestety nie udało się odzyskać. Przepraszamy. Może kiedyś.)

3. WJOSKA SMERFUFF
(muzyka: Ad)

4. ALKANY
(tekst: Wikipedia)
(muzyka: Ad, Krzych)

Metan etan propan butan pentan
Heksan heptan oktan nonan dekan
Undekan dodekan tridekan tetradekan
Pentadekan heksadekan heptadekan
Oktadekan nonadekan eikozan
Henejkozan dokozan trikozan
Tetrakozan pentakozan heksakozan
Heptakozan heptakozan oktakozan
Nonakozan triakontan hentriakontan
Dotriakontan tritriakontan tetratriakontan
Pentatriakontan heksatriakontan
Heptatriakontan oktatriakontan
Nonatriakontan tetrakontan
Hentetrakontan dotetrakontan
Tritetrakontan tetratetrakontan
Pentatetrakontan heksatetrakontan
Heptatetrakontan oktatetrakontan
Nonatetrakontan pentakontan
Henpentakontan dopentakontan
Tripentakontan tetrapentakontan
Pentapentakontan heksapentakontan
Heptapentakontan oktapentakontan
Nonapentakontan hexakontan henhexakontan
Dohexakontan trihexakontan tetrahexakontan
Pentahexakontan heksahexakontan
Heptahexakontan oktahexakontan
Nonahexakontan heptakontan
Henheptakontan doheptakontan
Triheptakontan tetraheptakontan
Pentaheptakontan heksaheptakontan
Heptaheptakontan oktaheptakontan
Nonaheptakontan oktakontan henoktakontan
Dooktakontan dooktakontan trioktakontan
Tetraoktakontan pentaoktakontan
Heksaoktakontan heptaoktakontan
Oktaoktakontan nonaoktakontan
Nonakontan hennonakontan dononakontan
Trinonakontan tetranonakontan
Pentanonakontan heksanonakontan
Heptanonakontan oktanonakontan
Nonanonakontan hektan

Alkany!

Pan Dręczewski!
Pan Dręczewski przyjdzie po ciebie!
Pan Dręczewski przyjdzie po ciebie!
Aaaaaaaaaaaa!

Brak komentarzy: